HMS-Service 2016/2017

Konto: 9801.31.26410 / 8317.17.75895

 

Vær oppmerksom på sleipe "tilbuds-fakturaer" sendt fra HMS-Service 2016 (Constant Solutions / Constant Sales & Marketing)

Publisert: 30.03.2016

Constant Solutions ønsker 4.618 kr (inkl. mva) for en uspesifisert form av HMS-kurs/arbeid. Det står ikke oppført noen nettside på utsendelsen, men det refereres kort til et "epost-tilbud" som skal ha blitt sendt tidligere. Firmaet er registrert i Trondheim i desember 2015 og er i skrivende stund ikke MVA-registrerte, til tross for at MVA er pålagt på fakturaene.

Dette, sammen med ordet "Fakturadato" og "Betalingsfrist", fører til misforståelser når det kommer til spørsmålet om dette er et tilbud eller en reel faktura. Dette finner vi som veldig relevant, da flere ledere og assistenter nå har kommet fra ferie og ser at dette ligger i postkassen. Sjansene for at dette blir betalt på feile premisser er relativt stor og vi er av den forståelse at hensikten bak utsendelsene er å skape en slik forvirring.

Tilbudet står skrevet på en ferdig giroblankett og utifra klagene å dømme så tror de fleste at det er en faktura og at det foreligger et krav om betaling. Dette er dog i realiteten et tilbud som man står frivillig til å betale. Uansett oppfordrer vi samtlige til å ikke gjøre en innbetaling til aktøren. Trygg Handel mener at slike aktører ikke bør sponses ettersom at de bidrar til et uoversiktlig og uryddig marked.

Ifølge Norsk Markedsføringslov er slike utsendelser ikke ulovlige, men det kan stilles en del spørsmål om forretningsetikken ettersom at disse tilbudene lett kan forveksles med vanlige fakturaer.
 

Vi ønsker å gjenta noe vi har skrevet mange ganger tidligere og som vi ikke får repetert ofte nok: Trygg Handel stiller seg svært kritiske til slike utsendelser og mener at markedsføringsloven burde endres, slik at denne typen "misforståelser" ikke oppstår og at denne typen utsendelser dermed vil/må være å anse som rene svindelforsøk.

Oppdatering: 19.12.2016

Disse sender nå ut fakturaene fra firmaet "Romero Salgskonsulent Davadi" (firmainformasjon). I øvrig er alt det samme som tidligere.

Oppdatering: 08.02.2017

Nye utsendelser merket med HMS-Service 2017 har nå blitt sendt ut. På de nye utsendelsene oppgir de "Norsk HMS-Service" som firmanavn, men det er egentlig fortsatt "Romero Salgskonsulent Davadi" som er avsender.

I øvrig er alt det samme som tidligere.

HMS-Service 2016/2017

ROMERO SALGSKONSULENT DAVADI

Adresse
Mellomila 52b
7018 Trondheim


CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.
Duygu ekiz la igjen en kommentar den 29 apr 2016 07:55:17
Jeg har fått akkurat sammen faktura, selvom jeg ikke har bestil noe. Jeg har aldri hørt om dette firmaet heller. Hva skal jeg gjøre? mvh
Linda la igjen en kommentar den 8 jun 2016 12:01:44
Falsk "Tilbuds-faktura" mottatt fra Constant Marketing vedr. HMS-Service 2016 den 8.6.2016. Constant Marketing ønsker kr 5772 inkl. mva for ”Årlig kostnad for HMS-service” og underbygger dette med ”Alle bedrifter skal føre internkontroll/systematisk HMS-arbeid. Arbeidsgivers ansvar jf. Arbeidsmiljøloven § 1-1.” De refererer til et "Epost-tilbud i forbindelse med HMS-service", men vi har aldri vært i kontakt med bedriften. Tilbudet står skrevet på en ferdig giroblankett slik at mange vil tror at det er en faktura og at det foreligger et krav om betaling. De bruker også ordet "Fakturadato" som fort kan fører til misforståelser når det kommer til spørsmålet om dette er et tilbud eller en reel faktura selv om de i rubrikken betalingsfrist bruker ordlyden ”Reg. frist”. Sjansene for at dette blir betalt på feil premisser er relativt stor og jeg er av den oppfattelse at hensikten bak utsendelsene er å tilegne seg urettmessige innbetalinger og at den derfor må være å anse som svindelforsøk.
Britt Indregard la igjen en kommentar den 18 okt 2016 07:37:58
Vi har i dag mottatt same type faktura, med same beløp, som Linda beskriver ovenfor her, fra HMS-Service. Forhåpentligvis er det noen som har tid til å "gå videre" med å forhindre at dette firmaet kan fortsette sin svindlerpraksis. Hadde vært interessant å høre hva som blir levert fra HMS-Service til de som betaler.
Ole Kristian la igjen en kommentar den 18 okt 2016 13:09:05
Vi har også fått faktura fra denne guttungen i dag, som vi også gjorde i fjor. Siden det er en slags gråsone på grensen til svindel så synes det vel å være en fin forretningside for gutterommet. Savner et lovverk som tar hånd om slik overlagt lureri!
Henning Eskeland la igjen en kommentar den 21 okt 2016 09:18:16
Mottatt faktura fra disse svindlerne 20/10-16. De har fått nytt kontonummer: 92353564198. Sender dem en konvolutt med [redigert] som takk for fakturaen.
Rita la igjen en kommentar den 14 des 2016 14:29:38
Er tid for svindlerne nå sånn rett før jul i håp om at de får inn noen kroner fra uoppmerksomme bedrifter. Kom faktura til oss i dag 14.12.16 fra Davadi Marketing som svindleren nå kaller foretaket sitt. Nytt kontonummer og ny forkledning, så vær OBS!
Bjørn Øksnes la igjen en kommentar den 15 des 2016 18:45:10
Har i dag 15.12.2016 fått faktura fra Davadi Marketing, Mellomila 52b, 7018 Trondheim, stor kr 4618,- + mva. Dette for "årlig kostnad Hms-service. Dette er bare tull og tøys, håper alle andre som får faktura IKKE betaler. Tok en kreditt-sjekk på foretaksnr hans, 916 464 169. Dette er et personlig foretak, med flere inkasso-saker registrert, null inntekt og null skatt. Dette må være en person som ikke er oppdradd ihht våre verdier, med ærlig inntekt og skatt som betales for å dekke vårt velferdssamfunn. Personen Davadi er for øvrig født i 1996 og er 20 år.
Jonn Skaar la igjen en kommentar den 20 feb 2017 14:51:41
Fikk ny faktura igjen i dag på 4450 til kontonr.: 98014618392 og org nr.: 917 877 033 Ettersom han har spesifisert MVA og ikke er MVAreg så er vel dette ulovlig selv i Norsk Markedsføringslov?
Kjetil la igjen en kommentar den 7 aug 2017 09:59:29
Vi har også mottatt dette med betalingsfrist i ferietiden. Samme foretagsnummer, men nytt navn og kontonummer. Kaller seg nå Hokstad Marketing og Solutions (HMS..?) og kontonummer 32011988171.
Sven la igjen en kommentar den 29 des 2017 17:04:22
Mottok 16.11.2017 igjen en faktura fra HMS Helse-Miljø og sikkerhet org nr 916378017 mva og konto 32012197380 . Denne gangen fra Eclipse marketing , Fjordgaten 72 i Trondheim. kr 3560 + 890 i mva. står betalinsfrist, men merket med reg frist over. I toppteksten står et: Viktig, dette er en giro. Synd det ikke er mulig å stoppe disse, som sender ut disse lurebrevene med forskjellige avsendere hvert år.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon