Kampanjetilbud SEO (Fjellengen / Red Sector Media)

Konto: NO- Norge

Publisert: 05.02.2020

Oppdatert: 05.03.2020 og 28.05.2020

NB! Oppdatert tekst er å finne under ursprunglig artikkel. Vi anbefaler deg som mottatt et krav om å lese hele teksten for å få full forståelse for utsendelsen.

 

Kjent svindler i ny forkledning - pass på svindelfaktura fra Red Sector Media AS

Flere medlemsbedrifter har de siste dagene mottatt en faktura fra et selskap ved navn Red Sector Media AS, et ny-opprettet selskap registrert i Trøgstad. De ønsker 3 990 kr for hva de kaller for "SEO Mediapakke Bedrift 12 mnd.".

På faktura står det forklart følgende:

"Dette er en automatisk fornyelse av abonnement for SEO av deres bedrift for 2020 opp mot søkemotorene på Internett. Vi sender denne ut da prøveperioden deres er utgått, og for å kunne ha denne tjenesten videre må denne fakturaen betales. Denne fakturaen kan betraktes som et tilbud da dere står fritt til å si opp tjenesten ved å sende oss en epost til redsectormedia@gmail.com innen betalingsfristen. Hvis vi ikke får en oppsigelse på tjenesten vil vi betrakte dette som at dere vil fortsette abonnementet som vil bli fakturert årlig inntil en oppsigelse er mottatt av oss.

Vi gjentar at denne fakturaen er et tilbud og det er ingen betalingsplikt. Hvis dere ikke ønsker lengre våre tjenester, send oss en epost på redsectormedia@gmail.com, og dere vil bli deaktivert i vårt kunderegister.

Søkemotoroptimalisering (SEO) av deres bedrift opp mot søkemotorene er veldig viktig for at potensielle kunder skal finne dere fortere og enklere. Vi har i et år, etter at vi tok kontakt med dere, jobbet med å gjøre dere mer synlig på søkemotorer som Google og Bing. Vår tjeneste er den laveste priset SEO tjenesten i Norge, og koster kun 3990,- per år. Vi håper dere vil fortsette å bruke vår tjeneste i tiden som kommer.

Hvis dere har spørsmål om tjenesten, hvor mye deres rangering har forandret seg det siste året, eller vil si opp tjenesten, send oss en e-post til redsectormedia@gmail.com og en av våre kundebehandlere vil ta kontakt med dere så fort som mulig. Vi har dessverre ingen kundeservice på telefon for tiden, så alle henvendelser må gjøres per e-post eller brev."

Det er nesten litt vanskelig å vite hvor man skal begynne da det finnes veldig mange ting ved denne fakturaen som er verdt å sette fingeren på.

1. Firmaet er overtatt av nåværende innehaver den 30.01.2020 (først registrert som hylleselskap 8 dager før, 22.01.2020). De påstår de allerede har gjort en SEO-jobb for dere i et års tid, ved et abonnement som var en gratis prøveperiode. Dette er en falsk påstand.

2. De skriver: "Denne fakturaen kan betraktes som et tilbud da dere står fritt til å si opp tjenesten ved å sende oss en epost til redsectormedia@gmail.com innen betalingsfristen. Hvis vi ikke får en oppsigelse på tjenesten vil vi betrakte dette som at dere vil fortsette abonnementet som vil bli fakturert årlig inntil en oppsigelse er mottatt av oss."

Dette er så rotete og bakvendt fra hvordan krav skal utstilles ifølge norsk lov at det nesten blir komisk. Med stor skrift står det tydelig på dette "tilbudet" at det er en faktura (største skriften som er å finne på arket). Men det er kun et tilbud. Men kun om du sender en oppsigelse... før betalingsfristen... på tilbudet... som står oppført med forfallsdato, fakturanummer og ordet FAKTURA... men om du ikke sender oppsigelse så er det å betrakte som en faktura. Hvem andre enn svindlere opererer slik?

3. Å foreta en søkemotoroptimalisering uten å ha tilgang til deres nettside, til en pris av 3 990 kr for et helt år høres både for bra ut til å være sant og en smule magisk (da de mangler tilgang til nettsiden) - og påstanden at de har foretatt denne jobben er såklart oppdiktet.

4. Aktøren, som angivelig arbeider med SEO, mangler selv en egen nettside...
 
Så, hvem står bak denne svindelen?

Den 29.11.2019 publiserte vi en avarsel mot utsendelser av svindelfakturaer fra "nettkatalogen" Bedriftsarkivet, ved Vedal Media Services (den seneste av flere tidligere advarsler). Det firmaet er registrert på adressen Hølandsveien 8, 1860 Trøgstad. Red Sector Media AS, som står bak denne utsendelen, er registrert på den samme adressen; Hølandsveien 8B, 1860 Trøgstad. Adressen har tilknyttning til en 89-år gammel mann med etternavn Vedal.

Det finnes også en annen direkte kobling mellom personen som står oppført som styreleder og daglig leder for Redsector Media AS og Micheal Vedal (innehaver av Vedal Media Services), men da det er en privatrelasjon publiserer vi ikke dette.

I tilleg til dette er det mange små-detaljer i utsendelsen som viser til Vedal som reell bakmann for utsendelsen.

Vi anbefaler mottakere av faktura om å anmelde forholdet til politiet, og gjerne sende oss en kopi av faktura for statistikkføring.

 

Oppdatering 05.03.2020:

Det har blitt gjort en del forandringer i utsendelsen fra Red Sector Media AS siden publisering av vår seneste advarsel.

Den tidligere teksten på faktura er nå tatt vekk, og erstattet med teksten:

"Denne fakturaen er en oppfølgingsfaktura for deres abonnement på vår SEO tjeneste. Vennligst se vedlegg for mer informasjon angående tjenesten og deres abonnement. Hvis dere har spørsmål, vennligst send oss en epost på post@redsectormedia.no. Denne fakturaen har ingen betalingsplikt og er kun en betalingsanmodning for å fortsette deres abonnement. Betaling av denne fakturaen innebærer 24 mnd bindingstid på abonnementet. Vennligst vær sikker på at dette er noe dere vil gjøre før dere betaler."

Vedlagt i utsendelsen ligger også et informasjonsskriv med følgende påstand:

"Informasjonsvedlegg for oppfølgingsfaktura fra Red Sector Media AS

Dere har nå fått en oppfølgingsfaktura for videre abonnement av SEO (søkemotoroptimalisering) av oss per e-post, og vi vil med dette skrivet informere kundene våre om hvorfor dere har fått dette og hva vi har gjort for deres bedrift gjennom det året som er gått.

Først av alt, noe som er veldig viktig å få frem, så er det ingen bindende avtale som eksisterer mellom Red Sector Media AS og deres bedrift. Dere ble kontaktet i fjor for at vi skulle kunne bruke deres merkenavn, bedrift eller nettside, en og en eller i en kombinasjon, for å prøve ut noen nye systemer vi har utvklet for å kunne gjøre SEO mye enklere for alle. Det var veldig viktig for oss å innhente tillatelse til å bruke deres bedrift før vi kunne gjøre noe som helst, og derfor har dere også blitt automatisk en kunde av oss.

Tillatelsene ble hentet inn av et team av selgere som kommer fra et call center der de hadde opplæring, siden vi ikke hadde penger til å få inn profesjonelle selgere fikk vi muligheten til å bruke opplæringen til selgerne omtrentlig gratis. Dette hjalp oss med å innhente tillatelse fra over 3000 bedrifter i Norge over et år.

Det skal også vektlegges at disse tillatelsene ikke ble innhentet på vegne av et firma, men av oss som private personer. Vi hadde ikke noe firma på den tiden hvor dette ble gjort, siden vi kun nå nylig har fått dette gjort.

Det vi i hovedsak har gjort det siste året er å bruke en rekke verktøy og systemer som har forbedret rangeringen (dvs hvor i søkeresultatene deres bedrift havner under søk på nøkkelord) til over 80% av de bedriftene vi har brukt. Det er en enorm seier med tanke på antall bedrifter og nettsider som vi har brukt, og noe vi er enormt stolte av.

Vi vil ikke gå inn i de tekniske detaljene rundt hva verktøyene vi har gjør, siden de ikke er allment kjent, men det er kun takket være de bedriftene og nettsidene vi har fått lov til å bruke at vi har kunnet utvikle dette i første omgang.

Fakturaen dere har nå fått kan anses som et tilbud om å fortsette tjenesten dere har brukt i et år, noe som vi håper dere selvfølgelig vil gjøre. Det er ingen betalingsplikt, men hvis dere velger å fortsette har dette 2 års bindingstid. Hvis dere ikke lengre ønsker å bruke vår tjeneste, kan dere bare se bort fra dette tilbudet og dere vil automatisk bli slettet ut av systemene våre i løpet av en måneds tid.

Vedlagt finner du en faktura på 499,- for en måned’s abonnement. Det er som sagt ingen betalingsplikt, og dere står fritt til å bli med oss videre eller slette fakturaen. Denne kan anses som et tilbud, ikke noe annet enn det.

Igjen for å vektlegge dette, denne fakturaen er kun en oppfølging av den gratis tjenesten dere har brukt hos oss i løpet av året som er gått. Hvis dere synes dere ikke har fått noe ut av dette, står dere fritt til å ignorere dette tilbudet.

Hvis dere ønsker mer informasjon rundt tjenesten, hvordan vi går frem for å gjøre deres bedrift mer synlig i søkemotorene eller andre henvendelser, ber vi dere sende oss en epost til: post@redsectormedia.no."

Vi ser på dette som et forsøk å "legalisere" utsendelsene, men det mislyktes.

Markedsføringsloven § 11 bestemmer at det er ulovlig å sende faktura uten at det er inngått avtale om levering av en ytelse på forhånd. Aktøren oppgir selv "[...] så er det ingen bindende avtale som eksisterer mellom Red Sector Media AS og deres bedrift." At aktøren oppgir at dette er en faktura, men uten betalingsplikt, fristiller ikke aktøren fra å følge norske lover for utstedelse av fakturaer.

Premisset for fakturaen er fortsatt like falskt; aktøren har ikke utført noe SEO-arbeid for deres bedrift og ev. "fornyelse" av den påståtte avtalen vil således skje på et falsk premiss. Vi stiller også sterk skepsis til at utsteder i det hele tatt er i stand til å levere tjenesten de tar betalt for.

Ettersom at aktøren ikke har noen form for avtale med dere fra før, og utsendt faktura med vedlagt informasjonsskriv i så fall utgjør grunnlaget for avtalen mellom dere og Red Sector Media, så kan man spørre seg hva denne avtalen omfatter? Vi får opplyst at det er 24 mnd. bindingstid på abonnementet, men infoskrivet mangler grunnleggende opplysninger om den tjensten dere kjøper/fornyer og hvilke avtalevilkår som regulerer dette. Slik opererer naturligvis ikke et seriøst firma. Dette er kun et fattig forsøk på å fremstille svindelkravet til å se legitimt ut.

Vi har vært i dialog med aktøren og etterspurt dokumentasjon på noe arbeid som skal ha blitt utført. Spørsmålet møttes med "Hvordan vi gjør SEO er none of your business som de sier på fagspråk."

Etter publisering av vår seneste varsel ble Trygg Handel kontaktet av Red Sector Media AS ved en epost som var undertegnet "Veronica Westrheim" (registrert styreleder i bedriften).

I eposten kunne vi blant annet lese: "Når vi tok kontakt med et utvalgt antall bedrifter så ble disse valgt helt tilfeldig. Tilsammen ble over 3000 av de kontaktet og omlag halvparten sa seg villig til å la oss bruke de."

I informasjonsvedlegget har dette blitt forandret til "Dette hjalp oss med å innhente tillatelse fra over 3000 bedrifter i Norge over et år." Ikke en stor forandring, men noe som ikke skulle blitt forandret hvis det hadde vært sant.

Dialogen ga oss også bekreftelse på at bakmann er som tidligere opplyst Michael Vedal, tiltross for at han overfor oss påstod å være styreleder Veronica Westrheim. I den sendte epostens kildekode fremkommer IP-adresse med tilhørighet i Cebu, Filipinene - der han oppholder seg - og enhetsnavn på avsenders PC (MichaelsPC).
Da vi stilte spørsmål ved dette kom en rekke med svake bortforklaringer, der han igjen insisterte på å være Veronica Westerheim.

Oppdatering 28.05.2020:

Red Sector Media AS har den 12.05.2020 skiftet navn til Fjellengen AS. Michael Vedal, som nå kaller seg Tommy Fjellengen, har samtidlig registrert seg som styreleder i selskapet.

De foretar utsendelser via epost der de fortsatt henviser til tidligere "beta-testing"/abonnement som dere angivelig skal ha godkjent et år i forveien, og som ligger til grunn for at dere nå mottar et "oppfølgings-tilbud".

Ingen av mottakerne vi har pratet med har kjennskap til tidligere kontakt, og tiltross for en lenger dialog med aktøren har de ikke levert et eneste bevis for at tidligere SEO-arbeid skal ha blitt utført.

Vi anbefaler mottakere av faktura om å anmelde forholdet til politiet, og gjerne sende oss en kopi av faktura for statistikkføring.

 

Kampanjetilbud SEO (Fjellengen / Red Sector Media)

Red Sector Media AS / Fjellengen AS

Adresse
Vardenlia 28C
3227 Sandefjord


CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.
Accountor AS la igjen en kommentar den 26 mai 2020 12:21:26
Hei, selskapet har no skifta navn til Fjellengen AS.
Last og Tank AS la igjen en kommentar den 4 sep 2020 18:02:42
Trygge Bedrifter AS sendte en faktura vi ikke kjente til. Firmaets reference person er Tommy Fjellengen
Tommy Fjellengen la igjen en kommentar den 6 sep 2020 04:29:37
Feilsendt og ble tilsendt en kreditnota innenfor 24 timer. Vi har en kunde med veldig likt navn, og det ble en forvirring. Men dette er rettet opp fort og greit, og saken er ute av verden. Rart at man ser fakturaer i systemet men ikke kreditnotaer. Foreslår at kommentaren slettes da den ikke har rot i virkeligheten. Kan sende originalen til Trygg Handel om de ønsker, siden vi ikke orker mer pes.
Trygg Handel svarte på en kommentar den 7 sep 2020 07:19:22
Hei Fjellengen, feil kan alle gjøre. Bra du retter opp i feilen omgående. Vi noterer at "feilsendte fakturaer" er et problem som gjentar seg for dine selskaper.
Tommy Fjellengen la igjen en kommentar den 7 sep 2020 06:23:31
Jeg kan opplyse at denne fakturaen som omtales ble kreditert da den ble sendt ved en feil til denne bedriften. Feilen er rettet opp relativt fort når den ble oppdaget. Det var bare ikke tid nok til å sende en mail til bedriften om dette før helgen. Vi anser saken som avsluttet, og kunden er blitt tilsendt kreditnota i regnskapssystemet sitt.
Takstolfabrikken AS la igjen en kommentar den 28 sep 2020 06:01:50
Trygge Bedrifter AS v/ Daglig leder Tommy Fjellengen har nettopp sendt oss en "tilbuds faktura" på e-post, dette er nå en ting, men de har i tillegg sendt oss denne som e-faktura til vår bank. Dette betyr at dette ikke lengre er en "tilbuds faktura", som de påstår, og er ansett som en faktisk faktura og et forsøk på å svindle bedrifter. Å komme i etterkant å påstå at dette er feilsendt blir ikke godtatt. Dette er også rapportert inn til politiet i dag.
Tommy FJellengen la igjen en kommentar den 28 sep 2020 09:36:17
Så en gang for alle. Selv om Trygg Handel mener noe annet (det må de gjerne gjøre), så er det ikke ulovlig å sende tilbud på epost. Selv om noen kan ha fått tilbudet dobbelt også på EHF, er det ikke dermed sagt det er noe annet enn et tilbud. Det står KLART OG TYDELIG på begge tilbudsgiroene at det er et tilbud, og vi har oppfylt kravene til at de er tilbud. Alle er velkommen til å klage til Forbrukertilsynet og andre relevante myndigheter dersom man er uenig, men det er slik det er i dag. Inntil loven forandres, så må man bare godta det. Man skal jo ikke sende via EHF, men noen ganger skjer det siden vi bruker et fakturaprogram til å lage tilbudene. Dessverre så går det litt fort til tider, men de feil som gjøres rettes opp fortløpende. Bunnlinja er at det fremdeles er tilbud. Så enkelt er det. Og det står KLART OG TYDELIG dersom man leser.
Margriet la igjen en kommentar den 10 mar 2021 17:51:46
Mottok en faktura fra trygge bedrifter idag, det var ikke noe tilbud men en faktura for 12 mnd sikkerhetspakke. Vi har aldri tegnet noen kontrakt med de så dette er bare noe tull. Kanskje litt greit for andre å vite at man må være litt obs på dette.
Trygg Handel svarte på en kommentar den 12 mar 2021 08:58:41
Hei. Advarsel for Trygge Bedrifter AS kan leses her: https://www.trygghandel.no/no/Svartelisten/2640/Company/Details/192132

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon