Trygg Handels svarteliste

Trygg Handels svarteliste

Her kan dere se hvem som er aktive svindlere eller driver med villedene markedsføring i markedet om dagen. Advarslene bygger først og fremst på informasjon fra våre medlemmer, men også fra direkte kontakt og eksterne informasjonskilder. Her under kan dere klikke på "Kriterier for svartelisten" for å lese disse.

Trygg Handel AS eier informasjonen på Svartelisten i sin helhet, og spredning av informasjon uten å henvise til Trygg Handel som kilde er ikke tillatt.

Under hver bedrift kan man legge inn en kommentar om sin egen opplevelse med den aktuelle bedriften.

Som medlemmer kan dere alltid kontakte vår kundeservice via epost eller telefon (3100 3100) for direkte og personlig service. Vi hjelper dere med håndtering og bestridelse av fakturaer og bestillinger!

Kriterier for svartelisten

IDE (FileMaker)

Konto: GB45 MPOS 0099 6302 4337 53

Publisert: 17.04.2018

Pass på falske fakturaer for FileMaker merket med IDE

Så nylig som 11. april advarte vi mot utenlandske fakturaer merket med FileMaker fra det serbiske firmaet OBDUCAT D.O.O. Nå er enda en aktør igang med masseutsendelse av falske fakturaer som angivelige gjelder Filemaker lisenser, sendt ut av et svensk firma som på faktura står merket med IDE og IDEDIV - men oppgitt organisasjonsnummer går til "Haninge Ekonomi & Konsult AB" - et firma som har en rekke svartelistede produkter/tjenester i Sverige og med påbegynt konkurs 11.01.2018.

Firmaet har tidligere vært svartelistet da de sendte ut falske fakturaer for førstehjelp pakker i desember 2017 - les advarsel her.

Til tross for at org nr og adresse går til Sverige, skal betaling skje til en konto i Storbritannia. Antakeligvis for å gjøre det vanskeligere for en ev. etterforskning.

Vi anbefaler alle mottakere av svidelfakturaene til å anmelde forholdet til politiet, og gjerne sende inn en kopi til oss.

IDE (FileMaker)

IDEDIV (Haninge Ekonomi & Konsult AB)

Adresse
Råckstavägen 36
168 36 Bromma, Sverige


  • Organisasjonsnummer: SE556155-9005
  • Epost: sds@accountant.com
CAPTCHA

Kun seriøse henvendelser fra verifiserbare navn vil bli besvart.

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon

Du ønsker å lese en artikkel på Trygg Handels Svarteliste over useriøse selskaper og svindelaktører - kjempeflott!

Før du kan lese artikkelen ønsker vi at du godkjenner våre vilkår for tjenesten.

Vilkår for bruk Svartelisten eies i sin helhet av Trygg Handel AS. Informasjon som er publisert på Svartelisten er kun evnet for personlig bruk. Det er ikke tillatt å kopiere, dele eller på annen måte spre informasjon fra Svartelisten med kommersiell hensikt, uten skriftlig godkjennelse fra Trygg Handel AS.

Legg til en kommentar

Trygg Handel vil aldri spre/selge deres epost videre til tredjepart eller på annen måte bruke deres epost til annet enn til direkte kommunikasjon